Surcharge - kortgebyr

28. nov. 2017
28. nov. 2017

Ændring af surcharge (gebyr) ved kortbetaling 01-01-2018

Hvis du har pålagt dine kunder omkostningerne ved betaling med kreditkort, og dine kunder er private forbrugere med kort udstedt i EU/EØS, så vil du fra 01-01-2018 ikke længere have mulighed for dette.

Et nyt EU direktiv gør, at det ikke længere vil være lovligt at pålægge omkostninger til dine kunder fra 1. januar 2018. Udbyderne gør derfor deres systemer parat til, at det ikke længere er muligt. Det er dog også dit ansvar, hvis du tilbyder betaling online via jeres webside.

Der er dog undtagelser. Omkostningerne må gerne pålægges kunden hvis:
- Kortet er udstedt uden for EU/EØS
- Kortet er et firmakort
- Det er igennem såkaldte trepartssystemer som American Express

 

 

Kunder hos Flex4Business

Er du kunde hos Flex4Business og benytter vores forhandleraftale gennem Epay, så kan du se her hvad du skal gøre.

Hvis du ikke plejer at tage gebyr for omkostninger direkte hos dine kunder, så forsætter alt som hidtil, og du skal ikke gøre noget.

Hvis du plejer at tage gebyr for omkostninger hos dine kunder, så se nedenstående:

Epay har informeret os om at de sørger for følgende:
- Fjerner gebyret på private kort udstedt i EU/EØS
- Forsat pålægger gebyret på kort udstedt uden for EU/EØS (såfremt kortgebyr er slået til - ellers forsættes som hidtil uden det pålægges)
- Forsat pålægger gebyret på kort registreret som firmakort (såfremt kortgebyr er slået til - ellers forsættes som hidtil uden det pålægges)
- Forsat pålægger gebyret på kort gennem såkaldte trepartssystemer (såfremt kortgebyr er slået til - ellers forsættes som hidtil uden det pålægges)

Du skal gøre følgende:
- Være opmærksom på at gebyret ikke pålægges fra og med 01-01-2018, som beskrevet herover (regnskab mv)

- Holde øje med, der ikke pålægges gebyr til kunder, som ikke skal have gebyr, og kontakt Flex4Business eller Epay, hvis det mod forventning skulle ske.
- Sikre dine betingelser er up to date, så du ikke skriver, at der tages kortgebyr (gennem din administration)

NETS har følgende forslag til hvad der kan skrives i betingelser:
 

"Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor det er udstedt. For American Express gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr."
https://www.nets.eu/dk-da
 

"Commercial cards issued within or outside of EU/EØS and private cards issued outside EU/EØS will be charged a fee which you can see on your receipt. The fee rate varies depending on the type of card and the country of origin. All transactions on American Express cards are surcharged."
https://www.nets.eu/dk-da

Du kan kontakte Flex4Business (os), hvis du har spørgsmål til din aftale hos os, eller hvis du har brug for teknisk hjælp.

Flex4Busines kan ikke stilles til ansvar for indholdet i denne artikel. Vi anbefaler altid, at du ved den mindste tvivl kontakter en sagkyndig, der kan hjælpe med at sikre, du overholder loven. Skulle du finde fejl i vores artikel, så hører vi gerne fra dig. Vær opmærksom på, der kan være sket ændringer efter denne artikel er skrevet.