Grøn/klimavenlig lokal AI

10. mar. 2024
16. apr. 2024

Den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens (AI) har åbnet nye døre for virksomheder over hele verden.

Blandt disse fremskridt er konceptet om grøn, klimavenlig AI, som lover at revolutionere industrien ved at tilbyde bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

Stable Diffusion og andre lignende lokale AI-teknologier spiller en central rolle i denne udvikling.

Hvad Er Grøn Klimavenlig AI?

Grøn klimavenlig AI refererer til udviklingen og anvendelsen af AI-systemer med en bevidst indsats for at minimere deres carbon footprint og energiforbrug.

Dette inkluderer optimering af algoritmer for at reducere energiforbruget og anvendelse af vedvarende energikilder til at drive datacentre.

Klimavenlig AI: En vej mod en grønnere fremtid

I en tid, hvor digital transformation accelererer, står virksomheder over for det presserende behov for at implementere teknologier, der ikke kun effektiviserer drift og fremmer innovation, men som også understøtter bæredygtighed.

Kunstig intelligens (AI) har vist sig at være en katalysator for sådanne forandringer, men med stigende bekymringer omkring dens klimamæssige fodaftryk, skifter fokus mod udviklingen af klimavenlig AI.

Det er velkendt, at avancerede AI-systemer som Gemini, ChatGPT, Dall-E og Midjourney kræver betydelige mængder data og beregningskraft, hvilket resulterer i et betydeligt energiforbrug. Denne energi stammer ofte fra datacentre, der drives på fossile brændstoffer, hvilket bidrager til CO2-udledninger og global opvarmning.

For eksempel kan træningen af en stor sprogmodel forbruge lige så meget energi som flere tusinde hjem gør på et år. Dette stiller skarpt på behovet for at finde bæredygtige alternativer, der kan reducere AI's klimamæssige fodaftryk uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Løsninger såsom Stable Diffusion og andre lignende lokale AI'er tilbyder et glimt af fremtidens potentiale, hvor bæredygtighed og teknologi går hånd i hånd.

Den fulde beregning

Det er super vigtigt der er fokus på grøn AI, men det er også vigtigt at sige at AI også medvirker til at gøre noget grønnere

Selvom det kræver energi at skabe et billede, så vil nogle billeder kræve mindre energi ved at blive skabt med AI fremfor at blive skabt på traditionel vis. Det skyldes man skal medberegne de ting der ofte er brug for når man skal bruge et billede - og det kan f.eks. være

  • Fotograf: Som skal transporteres frem og tilbage til loaktioner
  • Modeller: Som skal transporteres frem og tilbage til lokationer
  • Andre medarbejdere: Som skal transporteres frem og tilbage til lokationer
  • Bearbejdning: Billedebehandling på computere
  • Fremsendelse af filer: Filer der sendes mellem servere til godkendelse mv.

På samme måde skal man huske disse mellemregninger når man ser på om AI er grøn, så man ikke risikere at nægte at bruge den i de tilfælde hvor den rent faktisk sparer gavner miljøet.

Fordele ved Grøn Klimavenlig AI for Virksomheder

  • Energibesparelser: Ved at implementere grønne AI-løsninger kan virksomheder drastisk reducere deres energiforbrug og omkostninger.
  • Forbedret prompting: Hvis der promptes korrekt, så kan man ofte få det rigtige svar eller billede i et forsøg og kan dermed spare miljøet for meget
  • Forbedret Brand Image: Virksomheder, der aktivt arbejder for at være mere bæredygtige, nyder godt af et stærkere brand image og loyalitet blandt forbrugere.
  • Øget Innovation: Grøn AI opfordrer til innovation, da virksomheder søger nye metoder til at opnå bæredygtighed uden at gå på kompromis med performance.

Grøn AI illustration

Stable Diffusion og lign. teknologier

Stable Diffusion er et eksempel på en lokal AI, der har potentiale til at drive grønne løsninger. Ved at anvende avancerede algoritmer, der kræver mindre computing power, kan Stable Diffusion levere imponerende resultater uden det store energiforbrug, der typisk er forbundet med tung AI-behandling.

Implementering af Grønne AI-Løsninger

For virksomheder, der ønsker at integrere grønne AI-løsninger, starter rejsen med at evaluere deres nuværende teknologianvendelse og energiforbrug. Dernæst bør de søge efter AI-teknologier, der er designet med bæredygtighed for øje, såsom Stable Diffusion. Endelig er det vigtigt at have en langsigtet strategi for kontinuerlig optimering og vedligeholdelse af disse systemer.

Grønne alternativer: Vejen frem

En række tiltag er i gang for at gøre traditionel AI som ChatGPT, Gemini, Dall-E og lign. mere klimavenlige.

Disse inkluderer optimering af algoritmer for at reducere energiforbruget, brugen af mere energieffektive hardwarekomponenter og flytning af datacentre til lokationer, hvor de kan drives med vedvarende energi.

For virksomheder repræsenterer overgangen til grønnere AI en chance for ikke blot at nedbringe deres miljømæssige påvirkning, men også for at fremstå som pionerer inden for bæredygtig teknologiudvikling. Ved at investere i og implementere klimavenlige AI-løsninger kan virksomheder vise vejen frem og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Grøn AIBæredygtig AIKlimavenlig AI